Artikeln publicerades 9 december 2021

Nya elnätspriser

Nya elnätspriser 2022-01-01

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning i vilken elnätet har en betydande roll. För att vi ska kunna leverera en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet

Därför höjer vi elnätsavgiften

Osäkerheten på elmarknaden med rekordhöga priser på el i Sverige och Europa påverkar elnätsavgiften för samtliga aktörer samtidigt påverkas även de nätförluster som uppstår.

Vårt lokalnät i Ronneby får el från regionnätet som i sin tur får el från det rikstäckande stamnätet, eftersom både regionnäten och stamnätet höjer nätavgifterna så får det konsekvenser för lokalnätet och vidare till dig som kund genom den nätavgift du betalar till Ronneby Miljö & Teknik.

Utbyggnad och modernisering

Vi bygger ut infrastrukturen till nya områden samtidigt som vi moderniserar elnätet för att få ett smartare nät med fortsatt hög leveranssäkerhet och en kapacitet som motsvarar framtidens behov av el och vårt digitala samhälle.

Vad innebär höjningen?

Vi höjer den fasta avgiften med 2% och den rörliga delen dvs själva transport delen av el med 30%.

Exempel på kostnadsökning:

Lägenhetskund med genomsnittlig förbrukning ökar med ca 21 kronor i månaden

Villakund med en årsförbrukning på 15 000 kWh ökar med ca 52 kronor i månaden

Det kan upplevas att vi gör en större höjning än vad det faktiskt är och det beror på att vi har så låg nätavgift att en höjning i kronor och ören ser stor ut när man omvandlar den i procent.

Dina elkostnader

*Elen du använder

Kostnad för den el du använder som du betalar till ditt elhandelsföretag.

*Transport till din bostad

Kostnad för transport av elen till hemmet som betalas till elnätsföretaget .

*Skatter och avgifter

Kostnad för skatter och avgifter till staten som betalas till elnätsföretaget.