Artikeln publicerades 13 april 2021

Dagvattenundersökning

Resultat av dagvattenundersökning.

Resultat från den undersökning av dagvatten- och spillvattenanslutningar som gjordes under sista delen av år 2020 kommer att skickas ut brevledes till de fastigheter som har någon slags anmärkning.

I brevet bifogas en karta över fastigheten med tillhörande teckenförklaring och en informationsbroschyr om dag- och dräneringsvatten.