Artikeln publicerades 22 mars 2021

världsvattendagen

Världsvattendagen

Varje år den 22 mars firas Världsvattendagen. En dag som FN instiftade 1993 för att uppmärksamma värdet och betydelsen av vårt vatten och för att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

Idag lever fortfarande miljarder människor utan säkert vatten – i hushåll, skolor, arbetsplatser och fabriker. Världsvattendagen uppmärksammar bland annat att tillgång till rent vatten borde vara allas mänskliga rättighet .

Här i Sverige räknas dricksvatten som livsmedel och är hårt kvalitetskontrollerat. Det genomgår en avancerad reningsprocess innan det betraktas som drickbart. Våra reningsverk är förvisso mycket effektiva men kan ändå inte hantera allt.

Svårt att rena kemikalier

Kemikalier är en stor utmaning för reningsverken och kemikalier finns det gott om i vårt samhälle. De kommer bl a dels från mediciner som vi äter men också från textilier, plast- och teknikprylar som behandlats på olika sätt för att fylla olika funktioner. De finns också i många rengöringsprodukter och i tvätt- och sköljmedel. För att inte tala om våra bilar som är fulla med farliga kemikalier och tungmetaller som kommer från vägarna och fastnar på lacken.

Därför är det är oerhört viktigt att vi tänker på vad vi spolar ner i toaletten, att alltid använda miljövänliga medel när vi diskar och tvättar och att helst tvätta bilen i en biltvätt. Alla åtgärder vi gör skapar bättre förutsättningar för vårt och framtida generationers vatten.

Oavsett om det är Världsvattendagen eller inte, måste vårt vatten alltid vårdas. Det ingår i ett evigt kretslopp som vi alla är en del av. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra för friskare vatten, renare sjöar och hav.

Tack för att du också tar hand om vårt vatten.