Artikeln publicerades 15 mars 2021

Preocessingenjör

Vi söker nu en Processingenjör

Processingenjören arbetar främst med den tekniska administrationen såsom framtagning och upprätthållande av, instruktioner, analyser, kontroller och planer som rör VA-verksamheten.

Huvudsakliga ansvarsområden

Du kommer att ingå i vårt team och jobba tätt ihop med driftpersonalen på våra anläggningar. Huvudsakligen kommer du att arbeta med utveckling och optimering av vatten- och avloppsreningsprocesserna samt att stödja våra drifttekniker i processtekniska frågor. Processingenjören följer kontinuerligt driften på vatten- och avloppsreningsverken och arbetar för att processen drivs optimalt. Du leder och ansvarar även för utvecklings - och förändringsprojekt inom processområdet.