Artikeln publicerades 18 februari 2021

explosiv sprayburk

Töm sprayburkar innan ni sorterar dom!

OBS! Sprayburkar måste vara tomma när du lägger dessa bland metallförpackningar annars ska dessa ligga bland farligt avfall!

Om ej tomma sprayburkar läggs i metallförpackningar får vi problem med hanteringen.

*En sprayburk betraktas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Om sprayflaskan är pys-tom går det bra att sortera den som metallförpackning på en återvinningsstation.