Artikeln publicerades 28 december 2020

Förändrade avfallsavgifter 2021

Förändrade avfallsavgifter från 2021-01-01 på grund av generella kostnadsökningar i samhället.

Höjning sker avseende hämtningsavgift samt grundavgift med 5 % för vardera avgiften.