Artikeln publicerades 22 oktober 2020

svapipe rökning vid dagvattensinkoppling

Viktig information angående dagvattenanslutning

Svapipe AB kommer på uppdrag av Ronneby Miljöteknik att kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar till Ronneby Miljö & Tekniks ledningar.

Syftet med denna undersökning är pga stor belastning av tillskottsvatten ispillvattenledningsnätet vid nederbörd vilket medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

Nedan följer de områden som kommer att beröras och beträdas flertalet gånger av personalen från Svapipe.
Personalen på Svapipe kommer inte behöva tillgång in i er fastighet så ni behöver ej vara hemma när undersökningen sker.

För att på snabbaste sättet undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm.
Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Inför ledningsinventeringen ber vi er att göra följande:

  • Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fyll på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i er fastighet.

Vi hoppas inte att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna skall vålla er några besvär. Tänk på att detta arbete görs i syftet att se till att ledningarna fungerar och klarar av de stora mängder regn som idag kan uppstå.

Informationsbrev kommer att gå ut brevledes till alla berörda fastighetsägare

Område 1 Sörby enligt karta beräknad start vecka 45

Sörby karta

Område 2 Södra Kalleberga Hallar enl karta. beräknad start vecka 46

södra kalleberga

Område 3. Hallabro tätort enligt karta. Beräknad start vecka 47

hallabro karta