Artikeln publicerades 23 april 2020

Helikopterbesiktning

Helikopterbesiktning av vårt luftledningsnät.

Under vecka 17 med start torsdagen den 23/4 c :a kl. 7:30, kommer vi att göra en besiktning av vårt luftledningsnät för att hitta eventuella fel och att förebygga framtida störningar. Detta kommer ske med helikopter på låg höjd.

Eventuella skador noteras och åtgärdas, allt för att säkra en trygg elleverans. Vi beklagar det störande buller som uppstår pga denna översyn.
Helikopterbesättningen vidtar särskild försiktighet i områden där det finns djur ute.

Har Ni frågor eller funderingar, så kontakta gärna oss.

Tfn växel: 0457-617860 eller e-post: tony.ruber@miljoteknik.ronneby.se