Artikeln publicerades 23 mars 2020

Ledningsgata

UNDERHÅLL AV LEDNINGSGATOR

För att trygga leveransen på våra el-ledningar kommer vi från och med vecka 13 att röja på hög- och lågspänningsledningarna inom vårt distributionsområde.

De berörda områdena är el-ledningarna mellan Yxnarum, Kuggeboda, Gö, Käragården och intilliggande byar.

OBS! Markägare med särskilda önskemål om röjning kan ringa Tony Rubér på Elnätsavdelningen på tel: 0457 - 61 78 60