Artikeln publicerades 13 mars 2020

COVID-19

Information med anledning av Coronaviruset

Efter att ha följt utvecklingen de senaste dagarna med händelseförloppet av Coronaviruset, så har Ronneby Miljö & Teknik AB valt att upphöra tillfälligt med icke akuta kundbesök och kundinstallationer inomhus hos våra kunder.

Detta för att undvika fortsatt hälsorisk och smittspridning för både anställda och deras familjer, uppdragsgivare och kunder.

Bakgrunden är att våra anställda har ett ganska stort antal kundbesök som medför stor exponering och risk för vidare smittspridning.

Vi ställer in dessa uppdrag under resten av mars månad och beräknar att starta upp dessa igen i mitten av april, om inte utvecklingen och myndigheter rekommenderar annat. Vi följer dagligen rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsoinstitutet och Regionen.

Prioriteringen för Ronneby Miljö & Teknik AB i dagsläget är att upprätthålla den dagliga driften inom alla våra verksamheter.

Begränsningar gällande felavhjälpning kan förekomma.

Vi hoppas att alla våra kunder har förståelse för detta beslut som vi tar med hänsyn till vår egen personal och deras anhöriga samt omtanke om våra kunder, framförallt för de kunder som befinner sig i riskgrupperna.