Artikeln publicerades 25 november 2019

Gods som inte skall till tippen

Saker som inte skall till tippen!

Det finns vissa saker som man kan tro är att bara slänga på återvinningscentralerna men nej nej!

Vi har fått in gasflaskor i skroten men dessa skall returneras till återförsäljare. Vi har även fått in nödraketer från containern med brännbart material men observera att dessa måste lämnas till polisen - Vi får inte ta emot dessa!