Artikeln publicerades 29 juli 2019

Earth overshoot day

Nu är jordens resurser slut för i år!

I dag, måndagen den 29 juli, har mänskligheten förbrukat årets budget av förnybara resurser – och tar nu av kapitalet.

Liksom varje år infaller det som kallas för ”Overshoot day” tidigare och tidigare i kalendern. I år hinner vi inte längre än till 29 juli innan vi börjar leva över våra tillgångar.

Det innebär att vår ökade resursanvändning flyttat den så symboliskt viktiga dagen från december till juli sedan 1970-talets början.

Nya siffror från nätverket Global Footprint Network visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. Skulle alla leva som vi gör i Sverige skulle det krävas 4 jordklot.

WWF:s samarbetspartner Global Footprint Network ligger bakom analysen. I den konstateras att så många som 86 procent av världens invånare bor i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck. Med fotavtryck menas hur mycket produktiv yta som går åt i världen, som till exempel skogar, jordbruksmarker, fiskevatten och yta för koldioxidupptagning.

Ska världen ha en chans att klara uppsatta klimatmål måste utsläppen halveras varje decennium.

Vad är din ekologiska påverkan, ta testet här: Din ekologiska "Footprint"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster