Artikeln publicerades 25 juni 2019

gnistbildning

Strömavbrott kan förlängas på grund av torkan

På grund av den höga brandrisk som råder i södra Sverige har Miljöteknik Elnät beslutat att inte koppla på strömmen direkt efter ett avbrott på grund av risken för gnistbildning vilket kan innebära en förlängning av elavbrottet.

Beroende på vilket fel det är, görs emellanåt en provtillkoppling av elen på luftledningar vid avbrott. Ibland kan avbrottet orsakas av en gren som gungat på en ledning, och då fungerar tillkopplingen direkt. Det kan även inträffa andra fel, och då kan gnistbildning uppstå vid provtillkopplingen.

Vi har beslutat att ledningsgatan ska patrulleras innan elen kopplas på igen. Risken att starta en skogsbrand är just nu betydlig och säkerheten måste gå först. Resultatet kan bli att elavbrottet blir längre än normalt.

Hur länge denna restriktion gäller beror på väderutvecklingen.