Artikeln publicerades 28 mars 2019

bevattningsförbudet hävs

Bevattningsförbudet hävs!

Vi vill börja med att tacka alla i vår kommun som har hjälpt till med att hålla nere användningen av vårt dricksvatten och gjort det bästa utav situationen!

Återhämtningen efter den extrema torkan har varit lång och svår, men senaste tidens nederbörd har varit väldigt gynnsam för vårt yt- och grundvatten.

Grundvattnet i Johannishusåsen, som kommer från Listersjöarna, har nu äntligen stabiliserats och vi ser tillfredställande nivåer i sjöarna. Tillförseln till grundvattnet är för första gången på länge, större än vad vi tar ut via Kärragården’s vattenverk och vi kan nu därför häva bevattningsförbudet.

Vi vill ändå göra er alla medvetna om att problemet inte är över, då läget snabbt kan ändras med förutsättningar som vi inte rår på. Vi kan tyvärr inte slösa på vatten som om det vore en oändlig tillgång.

Vi uppmanar er alla att fortsätta vara sparsamma med vårt dricksvatten och behålla ert beteende som ni har varit så duktiga att anamma, i den mån ni kan.

Skulle vi se att uttaget är större än tillförseln till grundvattnet och nivåerna sjunker för mycket kommer vi behöva att återinföra bevattningsförbudet.

Tänk på att varje droppe räknas!