Artikeln publicerades 22 februari 2019

Bevattningsförbud fortsätter

Bevattningsförbudet fortsätter!

Hösten har passerat och vintern är snart förbi och det kan verka som om det regnat och snöat så vattensituationen borde väl vara som vanligt? Men tyvärr, så är inte fallet!

Detta på grund av den extrema torkan vi upplevde under sommarhalvåret 2018 vilket gör att vi fortfarande har kritiskt låga vattennivåer. Det krävs väldigt mycket för att det regn och snö som kommit skall nå ända ner till vårt grundvatten. Det mesta absorberas av jord och växtriket.

För att förebygga en kritisk vattensituation inför våren och sommaren så uppmanar vi alla, privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer samt företag, till fortsatt sparsamhet med dricksvattnet och uppmärksamhet mot läckage eller onödig användning.

På Miljöteknik arbetar vi ständigt med att minska vattenförbrukningen. En hög beredskap gör att akuta vattenläckor upptäcks och åtgärdas omgående.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten. Processvatten används bland annat inom industrier, men det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som verkligen behövs för tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning nedan). Offentliga organisationer och företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

Förbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.
  • Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Tvätta bilen. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Ronneby kommun), vänligen kontakta privata speditörer. Kontakta gärna oss för att ställa frågor kring bevattningsförbudets innebörd.

Var sparsam med vattnet!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bevattningsförbudet gäller för att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider. Påminn varandra och hjälp till att sprida informationen. Håll koll på din vattenmätare och tänk också på att varje sparad liter även ger dig en ekonomisk vinst.

Varje droppe räknas!