Artikeln publicerades 19 november 2018

världstoalettdagen 2018

Världstoalettdagen 2018

Den 19 november infaller FN:s officiella Världstoalettdag. Särskilt den dagen uppmärksammas att den tredjedelen av världens befolkning saknar tillgång till toaletter och värdig hygien. I Sverige har vi gott om toaletter men vi kan istället fokusera på att vårda våra tillgångar och ta hand om vårt vatten.

Vad ska spolas ner i toaletten?

Kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper.

Vad ska inte spolas ner?

Allt annat.

skräp som spolas ner i toaletten

Inte ens hushållspapper?

Hushållspapper är den vanligaste fultorkningen* i Sverige. Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart medan hushållspapper är mycket tjockare, löses inte upp sig lika lätt och orsakar problem för reningsverk och pumpstationer.

Men lite snus då?

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället.

snus i toaletten

Kan ni inte bara ta hand om skräpet som spolas ner?

Att hantera allt skräp kräver mycket energi och resurser. Innan skräpet ens når avloppsreningsverket kan det orsaka stopp i ledningsnät och pumpar. Det kan leda till översvämningar samt att orenat vatten hamnar i naturen. Även processer på avloppsreningsverket kan påverkas negativt.

Hur gör ni med kemikalier?

Våra avloppsreningsverk är inte byggda för att hantera de växande mängder av kemikalier så som hygienprodukter, rengöringsmedel, läkemedelsrester och liknande. Det betyder att stor del av dessa rinner genom verken opåverkade och hamnar sedan i naturen.

Men vad ska jag göra?

Den enklaste lösningen är att alltid ha en papperskorg på toaletten eller i badrummet. Det är väldigt lätt att göra rätt och sluta fulspola.**

Var noga med att hantera kemikalier som farligt avfall och lämna dessa på en återvinningscentral. Gamla och överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket.

vad som skall spolas ner i toaletten

* Fultorka - att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut och spola ner det i toaletten. De vanligaste fultorkningarna i Sverige är hushållspapper, pappersnäsduk, servetter, våtservetter, pappershandduk, utrivna tidningssidor och underkläder eller annan textil.

** Fulspola - att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. De vanligaste fulspolningarna är snus, tops, mensskydd, våtservetter, miljöfarliga kemiska ämnen och bomullstussar.