Artikeln publicerades 3 oktober 2018

bevattningsförbudet fortsätter

Bevattningsförbudet fortsätter!

Trots att höst och regn är över oss så är det inte tillräckligt för att häva bevattningsförbudet då vi fortfarande ha sjunkande nivåer i grundvattnet. Förbudet gäller all användning av slang och vi vill även öka medvetenheten om att vara sparsam med vårt värdefulla dricksvatten - Varje droppe räknas!

Vi vill passa på att tacka alla kunder som följt gällande restriktioner, vilket har bidragit till att nivåerna sjunker långsammare i våra vattentäkter.
Så fort nivåerna stabiliserats kommer vi att informera när bevattningsförbudet upphävs.