Artikeln publicerades 27 september 2018

grävning på Lindalsvägen

Till boende på Lindalsvägen.

Utbyte av vatten- och avloppsledningar kommer att ske på Lindalsvägen från vänd zon i södra änden till Wredes väg i norr.

Samtliga fastighetsanslutningar kommer att läggas om till tomtgräns/förbindelsepunkt.
Dessa schakter kan komma att vara öppna men kringgärdade p.g.a. avvaktan på godkända vattenprover innan överkopplingen kan ske.

Arbete beräknas pågå från 27/9 t.o.m. 23/11 och påbörjas nere i vändzonen i söder.