Artikeln publicerades 30 augusti 2018

karlsnäs vattentäkt

Karlsnäs vattentäkt

Svarstiden på samrådet angående inrättande av vattenskyddsområde för skydd av Karlsnäs vattentäkt är förlängt till 5 oktober 2018