Artikeln publicerades 20 juni 2018

Framkomlighet vid avfallshämtning

Framkomlighet vid avfallshämtning

Framkomligheten är en viktig aspekt när det gäller avfallshämtning. Renhållningsfordonen körs dagligen ute på våra vägar och gator flera timmar om dagen. Vägar och gator är arbetsplatser för de chaufförer som hämtar avfall.

Säkerheten viktigast av allt. Är sikten skymd för chauffören finns det en risk att chauffören inte hinner upptäcka en fara i tid. Är sikten dold på grund växtlighet tar det längre tid för chauffören att hinna reagera om någon/något springer över vägen.

Tänk på detta fastighetsägare!

  1. Gå ett varv runt tomten för att kontrollera eventuella hinder.
  2. Klipp ner kvistar och grenar som sträcker sig utanför tomten mot körbar väg.
  3. Beskär träd och buskar som begränsar höjden över körbanan. Minst 4,5 meter måste den fria höjden vara över körbanan.

Väghållare/vägskötare

  1. Kontrollera bärigheten på vägen, speciellt vägkanterna.
  2. Kontrollera vägbredden, minst 3,5 meter gäller om vägen är mötesfri och 5,5 meter om det får ske möte. Tillåts parkering längs med vägen måste den vara bredare.
  3. Kontrollera växtligheten längs vägen. Växtligheten får inte inkräkta på vägbredden eller den fria höjden över vägen.
  4. Om det finns en återvändsgränd eller stickväg kontrollera så att det finns en vändplats med minst 18 meter i diameter.