Artikeln publicerades 5 juni 2018

Nya vattenledningen Karlsnäs-Brantafors

Schakt med vattenledning.

Arbetet med att lägga den nya vattenledningen har påbörjats

Den senaste veckorna har man svetsat ihop rören ovan mark och förlagt rören i grustaget. Arbetet i grustaget är nu färdigt och man kommer att fortsätta med stubbrytning på sträckan.