Artikeln publicerades 18 maj 2018

Ny vattenledning Karlsnäs - Brantafors

Rörledningar för vatten.

Miljötekniks arbete med att anlägga vattenledningar mellan Karlsnäs och Brantafors har påbörjats. 

De första leveranserna av material har nu kommit och schaktstart beräknas till vecka 21.

Schaktningsarbetet kommer att starta i mitten av ledningssträckningen för att undvika störa skyddsvärda arter så som sandödlor och sandbin.