Felaktig avsändare för undersökning ang fiberanslutning på sociala medier

Just nu cirkulerar det en undersökning på sociala medier som handlar om kostnaden för anslutning till fibernätet. Vi vill göra dig uppmärksam på att det inte är Ronneby Miljö & Teknik som är avsändare för denna undersökning, även om det ser ut så.