Energiskatten faktureras från 1 januari på fakturan från Miljöteknik

Tycker du att fakturan från Miljöteknik är ovanligt hög denna månaden? Det beror med all säkerhet på att energiskatten som tidigare fakturerats ut av elhandelsbolagen från och med 1 januari faktureras ut av oss som nätägare.

Faktura från Miljöteknik

Energiskatten baseras på elanvändningen månad för månad och är för närvarande satt till ett pris av 33,1 öre/kWh.

Flytten av skatten innebär alltså inga ökade kostnader för dig som kund, skillnaden är att skatten du betalar hamnar på fakturan från elnätsbolaget och inte på fakturan från ditt elhandelsbolag.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatten på el ska flyttas från elhandelsbolagen till elnätsbolagen från den 1 januari 2018.

Inga ökade kostnader

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, skillnaden är att skatten du betalar hamnar på fakturan från eläntsbolaget och inte på fakturan från ditt elhandelsbolag.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsbolag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till ditt elnätsbolag.
  • Kostnad för skatter* och avgifter** till staten.

* Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,50 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsbolagen och till elnätsbolagen. Moms på energiskatten gällande el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsbolaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

** Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på totalt 57,5 kronor per år för lågspänningsabonnemang (källa: Elsäkerhetsverket).

För dig med högspänningsabonnemang, kontakta Kundservice för priser.
0457-61 88 15
info@miljoteknik.ronneby.se