Prishöjning på elnätstaxan

På grund av ökade kostnader för överliggande nät justerar Miljöteknik elnätstaxan from 2018-02-01. 

Höjningen är 5 % på den fasta avgiften och 2% på den rörliga avgiften.

Prisexempel

För en villa (med 16 A) med en förbrukning på 15 000 kWh/år
innebär höjningen en prisskillnad på 188:95 kr per år.


Aktuell prislista hittar du här.länk till annan webbplats