Matavfallspåsar som fryser fast i sopkärlet

Frost

När det är kallt finns det risk för att papperspåsarna till matavfallet fryser fast i sopkärlet, vilket försvårar tömningen. Speciellt vid väderomslag med minusgrader kan påsarna frysa fast och ligga kvar i botten efter tömning.

Här är några tips på hur du kan förebygga fastfrusna påsar så att du får ditt kärl ordentligt tömt.

 • Låt fuktigt matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen (t.ex.
  kaffesump och potatisskal) och vid behov kan dubbla papperspåsar användas kring
  matavfallet innan det slängs.
 • Lägg tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen.
 • När du slänger matavfallet låt påsen ligga ute i en hink, gärna med lock,
  för att frysa till en stund innan den läggs i kärlet.
 • När du ställer ut kärlet för tömning, skaka på det ordentligt. 
 • Håll kärlet rent, då minskar risken för fastfrysning.

Om matavfallet redan frusit fast i kärlet kan du göra det möjligt för
sophämtarna att tömma det genom att:

 • Försiktigt peta loss påsarna från kärlet med en sopborste, ett kvastskaft
  eller liknande. 
 • Ställa in tunnan i garaget (om du har tillgång till det) där innehållet får
  tina upp. Sätt ut det igen innan tömning.