Hur hanterar vi vårt dricksvatten?

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Alla våra vattenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten.

Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Här kan du läsa om hur vi hanterar vårt dricksvattenlänk till annan webbplats