Priser/Villkor för fjärrvärme

Om du bor i ett område där fjärrvärmeledningar redan är dragna har du möjlighet att ansluta dig till fjärrvärme. Bor du i ett område där vi inte hunnit bygga ut fjärrvärmen kommer vi att höra av oss så fort området är aktuellt för utbyggnad.

Vi levererar och installerar en komplett villavärmeväxlare för 48 000 kr.
Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.

Tänk också på att arbetskostnaden kan vara avdragsgill enligt ROT. Läs mer om ROT på skatteverkets hemsida

Avgiften för fjärrvärme består av en fast och en rörlig del.

Kundkategori småhus

Typ av avgift

Kostnad

Fast avgift

2725 kr/år

Rörlig avgift

72,70 öre/kWh

Tabell 1 Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh

Totalt kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

13 630 kr

2 725 kr

10 905 kr

20 000 kWh

17 265 kr

2 725 kr

14 540 kr

30 000 kWh

24 535 kr

2 725 kr

21 810 kr

40 000 kWh

31 805 kr

2 725 kr

29 080 kr

(I samtliga priser ingår moms med 25 %)

 

Tabell 2 Kundkategori övriga

Årlig förbrukning i kWh

Totalt kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 mWh

69 670 kr

11 440 kr

58 230 kr

193 mWh

168 079 kr

27 599 kr

140 480 kr

500 mWh

427 063 kr

63 125 kr

363 938 kr

1000 mWh

836 625 kr

108 750 kr

727 875 kr


Industrier

Priser gällande industrier, kontakta:
Arne Andersson, Driftchef Fjärrvärme
arne.andersson@miljoteknik.ronneby.se
0457-61 78 78