Serviceavtal

Ett serviceavtal ger dig som villaägare en utökad trygghet.

Fjärrvärme är enkelt och bekymmersfritt men likväl behövs en viss tillsyn. Att avstå från kontinuerligt underhåll kan bli dyrt i längden. En anläggning som hela tiden är i bästa trim ger bättre komfort och i förlängningen även en förbättrad ekonomi. När garantitiden har gått ut på fjärrvärmeanläggningen erbjuder vi möjligheten att teckna serviceavtal på anläggningen. Serviceavtalet innebär att du får en årlig besiktning och funktionskontroll av din fjärrvärmeanläggning.

Årlig besiktning och funktionskontroll

Ett serviceavtal innebär att du får en årlig besiktning och funktionskontroll av din fjärrvärmeanläggning.

Vi upprättar även ett protokoll vid besöket som ger upplysning om fjärrvärmecentralens funktion. Dessutom ger vi förslag på eventuella åtgärder som ej ingår i detta serviceavtalet, men som efter kundens godkännande kan utföras till överenskommet pris.

Ett serviceavtal kostar 861 kr om året för en villa.

Det lönar sig att teckna ett serviceavtal! En anläggning som inte är i bästa trim kan ge upphov till lägre komfort och i förlängningen sämre ekonomi.

Kontakta Fjärrvärmeavdelningen, 0457-61 78 78, conny.bengtsson@miljoteknik.ronneby.se så hjälper vi dig att teckna ett serviceavtal.

Du kan även fylla i nedanstående intresseformulär så kontaktar vi dig.
Jag önskar bli kontaktad för mer information om serviceavtal för fjärrvärme samt eventuellt tecknande av avtal.