Priser/Villkor för fjärrvärme

Om du bor i ett område där fjärrvärmeledningar redan är dragna har du möjlighet att ansluta dig till fjärrvärme.

Vi levererar och installerar en komplett villavärmeväxlare från 48 000 kr inklusive rotavdrag. (Exklusive grävning på egen fastighetstomt. Observera att detta gäller vid normala förhållanden!)

Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.

Etableringskostnad kan tillkomma med ett högsta pris på 5 000 kr.

Avgiften för fjärrvärme består av en fast och en rörlig del.

Kundkategori småhus

Typ av avgift

Kostnad

Fast avgift

2 725 kr/år

Rörlig avgift

72,80 öre/kWh

Tabell 1 Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh

Totalt kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

13 645 kr

2 725 kr

10 920 kr

20 000 kWh

17 285 kr

2 725 kr

14 560 kr

30 000 kWh

24 565 kr

2 725 kr

21 840 kr

40 000 kWh

31 845 kr

2 725 kr

29 120 kr

(I samtliga priser ingår moms med 25 %)


Tabell 2 Kundkategori övriga

Årlig förbrukning i kWh

Totalt kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

69 740 kr

11 500 kr

58 240 kr

193 MWh

168 248 kr

27 744 kr

140 504 kr

500 MWh

427 125 kr

63 125 kr

364 000 kr

1000 MWh

836 750 kr

108 750 kr

728 000 kr


Industrier

Priser gällande industrier, kontakta:
Conny Bengtsson, Driftchef Fjärrvärme
conny.bengtsson@miljoteknik.ronneby.se
0457-61 78 78