Priser/Villkor för fjärrvärme

Om du bor i ett område där fjärrvärmeledningar redan är dragna har du möjlighet att ansluta dig till fjärrvärme.

Vi levererar och installerar en komplett villavärmeväxlare från 58 000 kr inklusive rotavdrag. (Exklusive grävning på egen fastighetstomt. Observera att detta gäller vid normala förhållanden!)

Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.

Etableringskostnad kan tillkomma med ett högsta pris på 5 000 kr.

Avgiften för fjärrvärme består av en fast och en rörlig del.

Kundkategori småhus

Typ av avgift

Kostnad

Fast avgift

3 352 kr/år

Rörlig avgift

89.50 öre/kWh

Tabell 1 Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh

Totalt kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16 777 kr

3 352 kr

13 425 kr

20 000 kWh

21 252 kr

3 352 kr

17 900 kr

30 000 kWh

30 202 kr

3 352 kr

26 850 kr

40 000 kWh

39 152 kr

3 352 kr

35 800 kr

(I samtliga priser ingår moms med 25 %)


Tabell 2 Kundkategori övriga

Årlig förbrukning i kWh

Totalt kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

85 760 kr

14 160 kr

71 600 kr

193 MWh

206 896 kr

34 161 kr

172 735 kr

500 MWh

525 000 kr

77 500 kr

447 500 kr

1000 MWh

1 029 000 kr

134 000 kr

895 000 kr


Industrier

Priser gällande industrier, kontakta:
Conny Bengtsson, Driftchef Fjärrvärme
conny.bengtsson@miljoteknik.ronneby.se
0457-61 78 78