Ändringar av befintlig installation

Om du behöver ändra/flytta befintlig installation gäller följande prislista.

Prislista för ändring av befintlig installation

Ändring

Kostnad

Flytt av tjänstefördelare inne i bostaden

1750 kr

Flytt av tjänstefördelare inne i bostaden där ny inkommande fiber krävs

4000 kr

Grävarbete på tomt

200 kr/meter

Avgrävd fiber på tomt (om kabelvisning ej är beställd)

650 kr/timme

Priser inkl. moms.