Priser och Avtal

Prisalternativ

Anslutningsavgift

ROT/RUT avdrag

Månadsavgift

Avtalstid

20 000 kr

Ja

Nej

Nej

5000 kr

Nej

150 kr/månaden

10 år

I tjänsten ingår Anslutning till Ronnebys fibernät (avgift för tjänsteleverantör ingår ej).