Priser och Avtal

Grundpris: 25 000 kr (inkl. moms)

I priset ingår grävning upp till 50 m till närmsta anslutningspunkt. Utöver 50 m grävning tillkommer 400 kr/m (inkl, moms)

I tjänsten ingår Anslutning till Ronnebys fibernät (avgift för tjänsteleverantör ingår ej).