Artikeln publicerades 20 februari 2020

Aspan - Elkabelarbete under mars - april månad.

Miljöteknik kommer att lägga om elkablar i Aspanområdet som kan orsaka vissa mindre driftstörningar/elavbrott under mars och april månad.

Vi kommer ha löpande information här på vår hemisda.