Artikeln publicerades 15 maj 2018

Dåligt vattentryck Ekenäsområdet.

Det låga vattentrycket i Ekenäsområdet beror på ett läckage på vattenledningen längs Reddvägen. Ledningen är i så dåligt skick att beslut är taget att lägga en ny vattenledning.

Arbetet pågår och vi försöker att lösa detta så fort vi kan.

Den nya ledningen tas i drift så snart det går.