Artikeln publicerades 12 oktober 2018

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen (GDPR).

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Ronneby Miljö & Teknik AB med organisationsnummer 556366-1437 och adress Fridhemsvägen 17, 37238 Ronneby, e-post: info@miljoteknik.ronneby.se, telefon 0457-618900.

Användning av information

Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal.
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster eller ditt besök på våra webbplatser.
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt och för att stödja våra kundrelationer.
 • För att hjälpa dig med service och support.
 • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden och bolag inom Ronneby Miljö & Teknik AB eller samarbetspartners till oss.

Insamling av din information

Vi kan komma att samla in information om du:

 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör Ronneby Miljö & Teknik AB
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Kontaktar kundcenter
 • Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
 • Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor med mera
 • Skickar brev och e-post

Vidarebefordring av din personliga information

Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom vår organisation eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, till exempel, service- och underleverantörer (personuppgifts biträden). Vi delar enbart med oss av information till företag med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal upprättat, vilket innebär att de behandlar uppgifterna i enlighet med våra riktlinjer. Vid vidarebefordring av dina uppgifter reglerar vi att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för oss och att all information behandlas enligt GDPR.

Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs upphör behandlingen. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, till vilka ändamål vi använder informationen, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in har du rätt att få dem raderade. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

Du har dessutom rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som du kan överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Även här skickar du in en skriftlig begäran.

Anmälan eller begäran skickas till info@miljoteknik.ronneby.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Ronneby Miljö & Teknik AB är Anders Karlsson på Ronneby Kommun som nås på e-post: anders.karlsson@ronneby.se


Ändringar av bestämmelserna för personuoogifter

Sker det förändringar i våra villkor för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på vår webbplats. Villkoren kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Information om dina rättigheter som registrerad finns på datainspektionens hemsida.