Artikeln publicerades 14 juni 2018

Arbete med dagvattenanslutningar vid Masagårdsvägen, Lokvägen samt Wredesväg. Vecka 25

Svapipe AB kommer på uppdrag av Ronneby Miljö & Teknik AB att kontrollera och inventera era dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar på vissa delar av Masagårdsvägen, Lokvägen samt Wredesväg. Syftet med denna undersökning är pga stor belastning av tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd vilket medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar. Er fastighet kommer att beröras och beträdas flertalet gånger av personalen från Svapipe. Personalen på Svapipe kommer inte behöva tillgång in i er fastighet så ni behöver ej vara hemma när undersökningen sker. För att på snabbaste sättet undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Inför ledningsinventeringen ber vi er att göra följande:

  • Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fyll på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i er fastighet.
  • Vi ber er också att före inventeringen startar ta fram och frilägga de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvattnet som finns på tomten.

Era uppsamlingsbrunnar kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken. Svapipe kommer att tömma alla brunnar som är framtagna, detta är en stor fördel för er. Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten. Vi ber er se till att brunnen är framtagen innan projektet startar enligt angiven startvecka ovan.

OBSERVERA! Om brunnen inte är frilagd i tid kan vi tyvärr ej rensa den

Vi hoppas inte att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna skall vålla er några besvär. Tänk på att detta arbete görs i syftet att se till att ledningarna fungerar och klarar av de stora mängder regn som idag kan uppstå.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Ronneby Miljö & Teknik AB:

Mats Bohnsack Telefon nr: 0457-617859

Svapipe AB:

Pontus Wennergren Mobil nr: 0733-69 36 00

Isak Lundqvist Mobil nr: 0733-69 36 05