Dramatea

Bild från en av Dramateas yngre grupper

I våra drama- och teatergrupper får du improvisera, dramatisera, spela teater och ha roligt med dina kurskamrater och pedagoger.

I början av terminen jobbar vi mycket med olika övningar, för att lära känna varandra och bli trygga i gruppen.

Efterhand blir det mer fokus på teaterövningar och oftast avrundas vårterminen med någon form av uppspel. Ibland skapas föreställningar utifrån gruppens improvisationer och ibland arbetar vi med färdiga manus.

Kulturskolan samarbetar med Ronneby Folkteater både vad gäller personal och lokaler för Dramatea.