Film

Ibland räcker klassrummet inte till.

Byt ut svarta tavlan mot vita duken. En filmupplevelse på biograf är en outtömlig inspirationskälla för både lärare och elever.

Att gå på bio på skoltid är ett nyttigt nöje. Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för samtal, väcker nyfikenhet och ger impulser till fortsatt kunskapssökande.

Filmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer.

Skolbio visas på Centrumbiografen för årskurs 6 och 9 på hösten och årskurs 3 på våren. 

Bild från filmen Mitt liv som Zucchini

Mitt liv som Zucchini, skolbio för årskurs 3 VT -18

Bild ur filmen Jordgubbslandet

Jordgubbslandet, skolbio för årskurs 8 och 9 VT -18