Bild från av Skolscen Sydosts föreställningar

Scenkonst för barn och unga

Fantasin är ett redskap för att vidga horisonten

Vi erbjuder ett rikt utbud av teater, dans, film och musik, samt utställningar som vänder sig till barn och ungdom. Vi verkar för att initiera och stötta olika kulturprojekt för och med kommunens unga.