Bild från av Skolscen Sydosts föreställningar

Scenkonst för barn och unga

Fantasin är ett redskap för att vidga horisonten

Med hjälp av professionell musik, film och teater får våra barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin fantasi. Att erbjuda detta är vår huvudsakliga uppgift på Ronneby Kulturskola.