Artikeln publicerades 20 september 2021

Information om coronaviruset gällande Kulturskolan

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar.

Generellt

På Ronneby Kulturskola följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska kan komma till sina aktiviteter på Kulturskolan. Vi uppmanar medarbetare och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare och elever hålla sig hemma. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att delta i Kulturskolans verksamhet.

För den som följer med elever till Kulturskolan

Även om restriktionerna lättas från och med den 29 september vill vi begränsa antalet besökare i våra lokaler ett tag till. Vi ber att du inte följer med in eller vistas i kulturskolans lokaler om det går att undvika.

Återgång till Kulturskolan efter sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga stannar hemma så länge symtom på sjukdom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet/ungdomen har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till Kulturskolans verksamhet ske.

Syskon

Symtomfria elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till sina aktiviteter på Kulturskolan som vanligt. Detta gäller dock inte den som bor tillsammans med en person med bekräftad covid-19. I dessa fall gäller så kallad familjekarantän som inkluderar vuxna och barn i alla åldrar. Elever på Kulturskolan som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma från Kulturskolan även om de själva är symtomfria. Den som är fullvaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.