Rotarys Musikstipendium 2021

Nu är det dags att söka Rotarys Musikstipendium!

Vem kan söka stipendiet?

Avgångselev som sjunger/spelar instrument på kulturskolan.
Ansökan görs på separat blankett som finns hos respektive lärare, samt här på hemsidanPDF! Ansökan ska vara kulturskolan tillhanda senast söndag 14/3!

Hur avgörs vem som får stipendium?

”Stipendiet skall gå till en eller två av kulturskolans elever som bedöms ha förutsättningar att kunna söka sig vidare i sin musikaliska utbildning eller ha potential att kunna utveckla sig ytterligare i andra musikaliska sammanhang eller verksamheter.”

En jury bestående av sakkunniga, som inte är anställda på kulturskolan och som inte känner någon av stipendiekandidaterna, bedömer kandidaternas framföranden på avslutningskonserten enligt följande kriterier:

  • Musikalitet
  • Teknisk förmåga
  • Scennärvaro

Juryns beslut är slutgiltigt.