Kulturskolefilmen med arabiska undertexter

Våra kollegor på SFI har översatt undertexterna i vår film till arabiska.

Resultatet ser du ovan eller på https://www.youtube.com/watch?v=gO-5KYOcmnA