Artikeln publicerades 20 augusti 2020

Hur gör kulturskolan för att minska spridning av coronaviruset?

För att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet gör vi anpassningar för att minska risken för smittspridning. Det viktigaste är dock hur vi väljer att agera, det är bara tillsammans som vi kan skydda varandra!

Vad ska eleven tänka på?
- Tvätta händerna med tvål och vatten innan du går in till din lektion
- Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
- Om du har varit sjuk behöver du vara symtomfri i minst två dygn innan du kan komma tillbaka till kulturskolan

Vad ska vårdnadshavaren tänka på?

- Följ inte med in i kulturskolans lokaler om det går att undvika. Det gäller även för andra som skjutsar eleven till sina lektioner såklart samt för syskon och kompisar

Vad gör kulturskolans personal?

- Stannar hemma vid minsta förkylningssymtom
- Möblerar undervisningsrum och väntrum samt planerar lektioner så att det rekommenderade avståndet kan hållas i så stor utsträckning som möjligt
- Desinficerar utrustning som används av flera elever mellan lektioner

Varje lärare har tagit fram anpassningar specifikt för sina ämnen och informerar sina elever om dessa.