Artikeln publicerades 20 augusti 2020

Återgång till ordinarie undervisning.

Från och med augusti upphör distans- och fjärrundervisning inom Kulturskolan och det innebär en återgång till mer ordinarie undervisning men med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer