Distansundervisning

Enligt beslut från förvaltningschef bedrivs fr o m 6:e april kulturskolans verksamhet på distans.

Vi kan i dagsläget inte ge besked om när verksamheten återgår till sitt vanliga utförande.