Artikeln publicerades 17 december 2019

Nya terminsavgifter

Om erforderliga beslut fattas kan kulturskolans terminsavgifter komma att höjas från och med vårterminen 2020

Den nya terminsavgiften blir i så fall 600 kr per termin och kurs (oavsett tidigare kostnad).

Instrumenthyran påverkas inte och bibehålls på 200 kr/termin.