Artikeln publicerades 14 februari 2018

Rotarys Musikstipendium

Det är dags att söka Rotarys Musikstipendium! Här nedan följer infromation om hur du går till väga för att ansöka och vilka kriterier som finns

Du som söker ska vara avgångselev vid Ronneby Kulturskola (tredje året på gymnasium) och ha gjort särskilda framsteg i ditt musicerande.

Du ska vara folkbokförd i Ronneby kommun.

Som sökande ska du framträda på Avslutningskonserten torsdagen den 24 maj.

Rotarys stipendium kan även sökas av ensembler.

Stipendiet ska gå till dem eller de, som bedöms ha förutsättningar att kunna söka sig vidare i sin musikaliska utbildning eller ha potential att kunna utveckla sig ytterligare i andra musikaliska sammanhang.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 23 mars 2018