Terminsavgifter

Bild och Form: 600 kr/termin
Dans: 600 kr/termin
Teater: 600 kr/termin
Musik: 600 kr/termin
Instrumenthyra: 200 kr/termin