Musikskapande

I musikskapande arbetar vi antingen i grupp eller enskilt.

Vi utgår från individens/gruppens önskemål och anpassar oss där efter. Målet är att vi ska skapa musik. Det kan vara textförfattande, inspelning, digitalt skapande eller vad som nu kan vara intressant?

Du behöver inte kunna spela något instrument.